naslovna-banner

Radio – osnova medijske pismenosti

Prirodoslovno-grafička škola Zadar potpisala je ugovor o provedbi projekta “Radio – osnova medijske pismenosti” s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za strukovno obrazovanje odraslih. Vrijednost projekta je 1.897.194.00 kuna od čega je 85% navedenog iznosa financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda, a 15% sredstava osigurano je iz Državnog proračuna RH. Projekt je započeo u svibnju 2015. godine i trajat će 12 mjeseci.

U području audiovizualnih medija došlo je do značajnih promjena koje su utjecale na razvoj i potrebu za novim tehnologijama i stručnim kompetencijama na tržištu rada.

Prema podacima e-Matice Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta broj upisanih učenika koji se obrazuju za strukovno zanimanje medijski tehničar u razdoblju 2006. – 2011. godine bilježi konstantan rast. Tijekom 2006. godine na području Republike Hrvatske za ovo zanimanje obrazovalo se 360 učenika dok se tijekom 2011. godine za isto zanimanje obrazovao 621 učenik, što čini povećanje od 57,97%. Također, prema podacima Profila sektora grafičke i audiovizualne tehnologije Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, obrazovni program medijski tehničar najtraženiji je program u ovom sektoru s najvećim brojem upisanih učenika. Iz navedenih podataka vidljivo je da na tržištu rada postoji potražnja za educiranom radnom snagom koja prati razvoj medija i upoznata je s novim tehnologijama rada. Istovremeno postoji velik interes učenika upravo za ovo zanimanje. Stoga je izuzetno važno učenicima omogućiti stjecanje svih relevantnih kompetencija kako bi bili konkurentni na tržištu rada.

seminar-slika-01
Stručno usavršavanje nastavnika iz područja tonske pripreme i realizacije radijskih formi i programa.

Evidentna je potreba za razvijanjem poligona za učenje, vježbanje i stjecanje radnog iskustva u audioprodukciji s ciljem unapređenja i implementacije strukovnog kurikuluma, standarda zanimanja i standarda kvalifikacije za zanimanje medijskog tehničara ali i višestruke koristi široj društvenoj zajednici.

Osnovni cilj ovog projekta je uvođenje suvremenih i inovativnih aktivnosti, metoda i sadržaja u postojeći strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar s ciljem omogućavanja stjecanja relevantnih kompetencija učenika u skladu s potrebama tržišta rada te podrška u njegovoj implementaciji što je u skladu s općim ciljem Poziva.

Promjene u strukovni kurikulum uvest će se se kroz sadržaje dva izborna predmeta: uvod u audioprodukciju te audioprodukcija koji se predaju učenicima trećih i četvrtih razreda. Novi sadržaji bit će vezani uz sve segmente koji se odnose na edukaciju vezanu uz područje zvuka i radija kao platforme za prijenos stečenih znanja.

Projekt će okupiti eksperte iz javnog, privatnog i civilnog sektora kako bi se utvrdile specifične promjene u sektoru audiovizualnih tehnologija uzrokovane napretkom tehnologije i razvojem medija s namjerom stvaranja što kvalitetnijeg kurikuluma. Omogućit će poboljšanje suradnje i stvaranje partnerstva između dvije strukovne grafičke škole te poslodavaca i stručnjaka iz područja audiovizualnih medija.

PROJEKT JE U SKLADU SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA NA EU, NACIONALNOJ, REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI.

Provedbom ovog projekta stvorit će se temeljne pretpostavke za stjecanje kompetencija prilagođenih novim uvjetima na tržištu rada što će doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i povećanja radne produktivnosti, navedeno je u skladu s osnovnim ciljem strategije Europa 2020 koji govori da stopa zaposlenosti stanovništva u dobi između 20 i 64 godine mora porasti na najmanje 75%.

Također projekt je u skladu sa preporukama strategije „Education and training 2020“ koja se zalaže za otvorenost i značajnost obrazovnih sustava prilagođavanjem ishoda učenja potrebama tržišta rada. U okviru projekta bit će razvijena suradnja između škola i privatnog sektora što je u skladu sa strateškim ciljem Izjave iz Brugea (Bruges Communiqué 2011.-2020.) usmjerenim na poticanje izvrsnosti kvalitete i relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz stvaranje prilika za pojačanu suradnju između škola i poduzeća s ciljem poboljšanja nastavničkih znanja iz radne prakse s jedne stane i općih pedagoških vještina i kompetencija stručnih učitelja s druge strane. Isto tako, Izjava iz Bordeauxa promovira ulaganje u podizanje kvalitete obrazovanja kao osnovu za razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, zagovarajući nužnost suradnje obrazovanja i gospodarstva što je i jedan od glavnih ciljeva ovog projekta.

CILJANE SKUPINE

Ciljane skupine ovog projekta su nastavnici i učenici u području grafičkih i audiovizualnih tehnologija. Primarna ciljana skupina su nastavnici strukovnih predmeta u području audiovizualnih tehnologija te učenici koji se obrazuju za zanimanje medijski tehničar. Nastavnicima su potrebne vještine kako bi svakom učeniku omogućili da stekne stručne kompetencije usklađene s kontinuiranim promjenama na dinamičnom tržištu rada u sektoru medija.

tonska-tehnika-zadar-01
Stručno usavršavanje nastavnika – tonska priprema i realizacija radijskih formi i programa.

Bez sveobuhvatnog i kontinuiranog usavršavanja stručnih znanja nastavnika neće biti moguće uskladiti potrebe tržišta rada s ishodima učenja koji prozlaze iz procesa strukovnog obrazovanja medijskih tehničara. Stoga je projektom predviđeno stručno usavršavanje nastavnika u području audiovizualnih tehnologija i proizvodnje medijskih sadržaja koje će proći ukupno 16 nastavnika što pridonosi ispunjenju ciljeva i zadanih pokazatelja ovog Poziva. Učenicima je nužno omogućiti stjecanje širokog spektra kompetencija kako bi postali aktivni članovi globalizirane ekonomije. U fazi implementacije moderniziranog kurikuluma sudjelovat će 40+ učenika koji se obrazuju za zanimanje medijski tehničar. U projektne aktivnosti bit će uključeni svi učenici trećih i četvrtih razreda upisani u program medijski tehničar u obje škole. Stečene kompetencije osigurat će im bolju konkurentnost na tržištu rada, omogućiti samozapošljavanje i zapošljavanje u području pružanja audiovizualnih usluga te potpori proizvodnji ostalih medijskih sadržaja, ali isto tako i dobru podlogu za nastavak obrazovanja.

Sekundarnu ciljanu skupinu osim nastavnika strukovnih predmeta u području audiovizualnih tehnologija čine nastavnici strukovnih predmeta u području grafike, ali i općeobrazovnih predmeta. Navedena skupina uključena je u projekt kako bi se stimulirale među kurikularne aktivnosti te ojačali kapaciteti škola u vidu stjecanju modernih odgojno-obrazovnih kompetencija nastavnika koje će osigurati kvalitetu nastave i poučavanja te omogućiti bolje stjecanje znanja učenika. Stručno usavršavanje u području netradicionalnih metoda učenja i poučavanja usmjerenih na učenike proći će ukupno 26 nastavnika što također doprinosi ispunjenju ciljeva i pokazatelja ovog Poziva. Odabir nastavnika koji će biti uključeni u projektne aktivnosti vršit će se na temelju iskazanog interesa za sudjelovanjem, a ravnatelji škola će osigurati da obveze u okviru projekta ne priječe njihove redovne aktivnosti.