partneri-thumb

Partneri u projektu

Projektni konzorcij čine dvije strukovne škole (Prirodoslovno-grafička škola Zadar i Grafička škola u Zagrebu) kao predstavnici javnog sektora, udruga koja provodi neformalnu edukaciju u područja medija (VANG) kao predstavnik civilnog sektora te radio postaja (Novi radio-Zadar) kao predstavnik privatnog sektora. Smatramo da je ovakvo međusektorsko partnerstvo od velike važnosti za kvalitetnu provedbu projekta koja će obuhvatiti sve aspekte sektora audiovizualnih tehnologija što će dovesti do sinergijskog učinka provedbe svih aktivnosti i ostvarivanja optimalnih rezultata.

Prirodoslovno – grafička škola Zadar

Projekt je nastavak projekta Medijska pismenost za 21. stoljeće kojeg je provela Grafička škola u Zagrebu, a u okviru kojeg je provedeno stručno usavršavanje nastavnika u području digitalne fotografije, grafičkog dizajna i zvuka te su osnaženi kapaciteti škole. Sva stečena znanja biti će dobra podloga za razvoj i provedbu našeg projekta. Grafička škola u Zagrebu također provodi edukaciju za zanimanje medijski tehničar te će njezino uključivanje u projekt omogućiti dodatnu održivost projektnih rezultata i po završetku faze implementacije projekta.

zagreb
Grafička škola u Zagrebu

Udruga VANG uključena je kao partner na projektu kako bi doprinijela svojim praktičnim znanjima u neformalnoj praksi orijentiranoj edukaciji u području medija. Uz navedeno, udruga sudjeluje u izradi programa internet radija „Radio Frekva“ koji će sudionicima biti na raspolaganju kao svojevrsni praktikum za nadogradnju stečenih znanja.

Udruga VANG
Udruga VANG

Novi radio-Zadar d.o.o. uključen je u projekt kao predstavnik realnog sektora te će biti izuzetno važan partner prilikom modernizacije kurikuluma kao i njegove implementacije.